Norppa.aero

Tietosuojaseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Inter Handling Pori Oy, Y: 2238113-1
Lentoasemantie 1, 28500 Pori

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVAN YHTEYSTIEDOT

por@ih.fi

3. REKISTERIN NIMI

Inter Handling Pori Oy:n asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS (REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS)

Asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään lennon matkustajaluettelon luomiseksi, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.
Asiakasrekisteriin tallennetut henkilötiedot tallentuvat Worldticket-varausjärjestelmään.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
• nimi
• sukupuoli
• laskutusosoite
• puhelin
• sähköposti
• tilaushistoria

6. TIETOLÄHTEET

Asiakkaat syöttävät tiedot itse tehdessään varauksia.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Worldticket käsittelee tietoja omien sääntöjensä puitteissa.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän hallinnoimiin järjestelmiin, jotka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmät on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmiin tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt työntekijät.

9. REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle.

10. TIEDON KORJAAMINEN

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan tiedon korjaamiseksi.

11. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Kirjanpitolaista johtuen tietoja säilytetään seitsemän vuoden ajan.


Inter Handling Pori Oy
Lentoasemantie 1
28500 PORI

Sähköposti - Email: por@ih.fi

Norppa.aero - 2024